• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Kompetansesenter for bærekraftig by- og kollektivtransport

Hva vi kan gjøre for dere

Urbanet Analyse er en avdeling i Asplan Viak. Vi leverer analyser, løsninger og kunnskap innen transportområdet, med hovedvekt på by- og kollektivtransport. Målet med våre analyser er å gi grunnlag for gode og riktige beslutninger, med tydelige konsekvenser og åpne etterprøvbare analyser. Sentrale problemstillinger er hvordan vi planlegger for framtiden; rolledeling mellom transportformene, rammebetingelser for bærekraftig bytransport, hva som er kostnader og miljøeffekter av ulike satsninger og hvordan utvikle helhetlige og effektive tiltakspakker. Våre prosjekter spenner seg fra de mindre lokale og til større overordnede analyser, inklusive forskning og utviklingsoppdrag.