• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Klimaberegninger for Fyrstikktorget

Klimaberegninger for Fyrstikktorget

På oppdrag fra Stor-Oslo Eiendom har Urbanet Analyse beregnet effekter av endret transportomfang som følge av planlagt fortetting på Helsfyr.

Urbanet Analyse i Asplan Viak har vært engasjert av Fyrstikktorget Eiendom AS c/o Stor-Oslo Eiendom AS for å utarbeide klimaberegninger som følge av endringen i transportomfanget ved utbyggingen gitt planforslag for Fyrstikktorget, Karoline Kristiansens Vei 1-9.

Analysene viser endring i kjøretøykilometer for bil før og etter utbygging, samt klimaeffekt av dette. Rapporten viser blant annet effekten nybygget har på endret transportmiddelbruk, betydning av tilrettelegging for elbiler, fortettingsgevinst av mer effektiv arealbruk og betydningen av lokalisering/fortetting nær gode knutepunkt.

Foto: Stor-Oslo Eiendom AS


Se rapport