• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Klimaeffekt av økt fortetting på Helsfyr

Klimaeffekt av økt fortetting på Helsfyr

På oppdrag fra Stor-Oslo Eiendom har Urbanet Analyse beregnet klimaeffekter av endret transportomfang i forbindelse med planlagt utbygging på Fyrstikktorget.

Rapporten viser blant annet effekten nybygget har på endret transportmiddelbruk, betydning av tilrettelegging for elbiler, fortettingsgevinst av mer effektiv arealbruk og betydningen av lokalisering/fortetting nær gode knutepunkt.

Klimaberegningene viser at planforslaget vil gi en positiv klimaeffekt per kvadratmeter bygningsmasse sammenlignet med dagens situasjon. Som følge av utbyggingen vil flere ta kollektivt og færre bruke bil sammenlignet med dagens situasjon (Norsam, 2020). Endringen i antall reiser og reisemiddelbruk skyldes overgangen fra mer plasskrevende næring/lager/kontor til bolig, nyere næring (caféer, frisører etc.), hotell og funksjonsblanding.

Foto: Stor-Oslo Eiendom AS


Se rapport