• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Urbanet Analyse blir en avdeling i Asplan Viak

Urbanet Analyse blir en avdeling i Asplan Viak

Fra 1.oktober vil Urbanet Analyse opphøre som et juridisk selvstendig datterselskap heleid av Asplan Viak, til å gå over til å bli en avdeling i Asplan Viak.

Målsettingen med denne innfusjoneringen er å kunne tilby vår kunder et bredere kompetansemiljø hvor vi kan tilby oppdrag fra strategiske analyser til implementering og drift. Vi får et sterkere grunnlag for utvikling av fagmiljø og profil.

Det er et mål fra Asplan Viak sin side at Urbanet Analyse skal beholde sin profil og innretning når det gjelder type oppdrag og utadrettet virksomhet. Det betyr at vi vil fortsette med vår offentlig tilgengelige rapportserie, med frokostseminarer/webinarer og forskning/utvikling av nye metoder og analyser.

Vi har stor tro på at den nye organiseringen gir oss større muligheter til å ta en aktiv rolle i samfunnsutviklingen, og til å utvikle vårt fagområde videre i samarbeid med kunder og samarbeidspartnere. Vi skal ha fortsatt fokus på de områdene hvor vi allerede er sterke. På andre områder gir denne omorganiseringen oss en unik mulighet til å videreutvikle fagområdet fortsatt i samarbeid med andre fagmiljøer i Norge og internasjonalt.

Vi ser frem til fortsatt givende samarbeid i tiden som kommer!