• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Vurdering av RTM23+ mot RTM region øst

Vurdering av RTM23+ mot RTM region øst

På oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har vi vurdert RTM23+ mot RTM region øst for trafikken i Oslo-området.

Samlet sett er vår oppfattelse at RTM23+ gir et bedre totalbilde av transporten i Oslo-området. Dette vil trolig forsterkes med ny godsmatrise for modellen som kommer tidlig i 2021.

Som grunnlag for vurderingen er det undersøkt hvordan RTM region øst og RTM23+ treffer mot trafikktellinger for noen hovedfartsårer i Oslo, og det er beregnet kjøretøykilometerne i hver av modellene innenfor Oslos grenser. Videre gis noen beskrivelser av forskjeller mellom de to modellene både med tanke på inndata og oppbygning.


Se rapport