• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Fagområder Tilbake

Utfordring

Transportmiddelbruk og trafikantenes preferanser varierer - fra sted til sted og mellom ulike trafikantgrupper. Kollektivtrafikantene er for eksempel mer heterogene i større byer, og har også en høyere verdsetting av tid enn i mindre byer. Det er viktig å ha god kunnskap om disse variasjonene slik at vi kan målrette planleggingen av transportsystemet for framtiden. 

Løsning

Ved hjelp av reisevanedata kan vi beskrive transportmiddelbruk og rammebetingelsene for ulike transportmåter, og hvordan dette varierer mellom ulike grupper. 

Kunnskap om hvordan ulike trafikantgrupper vektlegger ulike aspekter ved reisen er viktig for å kunne si noe om hvor stor nytte de vil ha av ulike tiltak. Forskjellene i trafikantenes vurdering av belastningen ved en reise gjør at samme type tiltak kan gi ulik etterspørselseffekt i forskjellige områder og blant ulike trafikantgrupper.

Metode

Urbanet Analyse har bred kompetanse på å gjennomføre og analysere reisevanedata og andre målrettede markedsundersøkelser. Vi har utviklet et egen reisevanemodell som kan benyttes til å beregne effekter av i endringer i rammebetingelser påvirker reisemiddelfordelingen. 

Vi har gjennomført en rekke verdsettingsanalyser (Stated Preference-undersøkelser), av både kollektivtiltak, sykkeltiltak og bilrestriktive tiltak som bompenger og parkering. Undersøkelsene brukes til å identifisere hvordan befolkningen verdsetter ulike tilbudsforbedringer.

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Maria
  Amundsen
 • Mats
  Johansson
 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Harald
  Høyem