• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

FoU - Forskning og utvikling

FoU-prosjekter utgjør i størrelsesorden 20 til 40 prosent av våre oppdrag. Vi samarbeider med en rekke forskningsinstitutter og universiteter i Norge og utlandet. En sentral del av FoU-aktiviteten er utvikling av verdsettingsanalyser, modellutvikling og areal- og transportanalyser. Urbanet Analyse bruker betydelige egenmidler til denne aktiviteten. Vi holder jevnlig innlegg på norske og internasjonale forskningskonferanser, og har undervisning på masternivå på universiteter og høyskoler.