• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Insentiver

En rekke nye kontraktsformer er utformet innen lokal kollektivtransport de siste årene. Svenske "Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik" har retningslinjer og anbefalinger for hvordan avtaler skal utformes, men det vitenskapelige grunnlaget for rådene må styrkes.

Urbanet Analyse skal i samarbeid med VTI studere design av insentiver i kollektivkontrakter med støtte fra K2. Målsettingen er å evaluere potensialet ved de insentivene som ligger i dagens kontrakter, hvilken risikofordeling det er mellom myndigheter og operatører, og hvordan operatørens frihetsgrader påvirker reiseutviklingen.

Modellverktøyet OPTMOD vil benyttes til å analysere effekten av insentivene i dagens kontrakter og illustrere hvordan endring i ulike frihetsgrader påvirker antall reiser. Ved å fokusere på byområder av ulik karakter vil vi belyse betydningen av eksterne rammebetingelser på måloppnåelsen. Samtidig vil en studie av ulike kontraktsområder gi oss en bredde i type kontrakter, passasjergrunnlag og insentivstruktur, som har betydning for å kunne trekke mer generelle konklusjoner fra analysene. 

Prosjektet er avsluttet og resultatet finner du her.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Bård
  Norheim