• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Stratmod

På oppdrag for Regional Forskningsfond Hovedstaden (RFFH), Ruter, Jernbaneverket og Vegdirektoratet har Urbanet Analyse utviklet et strategisk planverktøy i tilknytning til de regionale transportmodellene (RTM). Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Sintef, NTNU og VTI med Oslo og Stockholm som case områder. Sintef har hatt hovedansvaret for å aggregere elektroniske data som input til RTM mens Urbanet har hatt hovedansvaret for utvikling av den strategiske modellen.

Modellen er testet på konkrete case i Osloområdet, for Intercitymarkedet og i Stockholm. Rammen for alle case-analysene er virkemiddelbruk i tilknytning til nullvekstmålet for biltrafikken. I tillegg er det gjennomført en test av modellen i form av en «back casting» for å undersøke om prognosene for modellen samsvarer med den transportutviklingen som er observert i Oslo de seneste årene. 

Prosjektet er avsluttet våren 2017. Dokumentasjon og case-analyser kan leses her. 

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg