• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Data og statistikk

I de fleste prosjekter benytter vi eksisterende data og statistikk. Vi innhenter og analyserer data og nøkkeltall for norske og europeiske byområder: trafikktall, passasjerstatistikk, demografiske nøkkeltall, samferdselsstatistikk mv. Vi har foretatt tidsserieanalyser av kollektivstatistikkene i Norge og Sverige og tverrssnittsanalyser av UITP-databasen basert på 44 utenlandske byområder.