• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Evalueringer

Hensikten med evalueringer er å lære av dagens praksis for å gjøre det bedre i framtiden. Urbanet har gjennomført en rekke små og store evalueringer. Å evaluere handler om å ha en systematisk tilnærming til ulike problemstilling gjerne knyttet til prosess, måloppnåelse eller virkninger – som effekter for brukere og samfunn. Den systematisk tilnærmingen handler om å finne de riktige problemstillingene for oppdraget og tilhørende metode. Hva det måles opp imot, hva er gullstandarden – hvilke mål som skal nås er sentrale utgangpunkt for evalueringer som avklares tidlig i prosjektet.