• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Kostnadsmodellen

Urbanet Analyse har utviklet en kostnadsmodell for å beregne kostnadene ved ulike transportscenarier. Kostnadsmodellen beregner offentlige tilskudd, investeringsbehov og samfunnskostnader. Verktøyet gjør det mulig å sammenligne kostnadene knyttet til ulike utviklingsbaner, tiltakspakker og virkemidler. For eksempel kan en sammenligne en trendutvikling med en fortettingsstrategi, eller vise effekten på kostnadene som følge av restriktive biltiltak sammenlignet med en utvidelse av kollektivtilbudet.