• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Intervjuer

Kvalitative intervjuer eller fokusgrupper er en god metode for å kartlegge hvilke opplevelser og erfaringer folk har knyttet til konkrete problemstillinger. Problemstillingene kan være alt fra hvordan folk opplever nærmiljøet eller konkrete trafikktiltak til erfaringer ansatte i forvaltningen har med virkemidler eller tiltak. I forståelsen av prosesser som styrer planleggingen er dette ofte de eneste metodene som er tilgjengelig. Dette er åpne metoder som har den fordel at de kan tilpasses konkret til situasjonen.