• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Faglig venn

I arbeidet med å utvikle for eksempel en sykkelstrategi, et godt kollektivtilbud eller en virkemiddelpakke for et bymiljøområde, så støter man på en rekke komplekse problemstillinger. Vi har erfaring med å bidra som sparringspartner i slike sammenhenger. Vårt bidrag vil være at vi kan se problemstillingene fra nye synsvinkler, vi vil stille kritiske spørsmål og kan rett og slett være en diskusjonspartner i arbeidet. Vi kan også foreslå måter å jobbe på, hva som kan være aktuelle faglige utgangspunkt og bidra med kunnskap om hva som er gjort andre steder.