• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Reisevane-undersøkelser

Reisevanedata er en sentral kunnskapskilde for å kartlegge transportmiddelvalg og reiseaktivitet i den norske befolkningen. I Urbanet analyserer vi data fra nasjonale og lokale reisevaneundersøkelser i en rekke prosjekter. Vi har også erfaring med andre typer undersøkelser som kundetilfredshetsmålinger og skreddersydde markedsundersøkelser.

RVU-modell

Urbanet har utviklet egen RVU-modell som benyttes til å beregne hvordan effekter i endringer i rammebetingelser for transport påvirker reisemiddelfordelingen. Modeller kan gi raske og overordnede svar på et strategisk nivå. Vi har også erfaring med å kombinere andre datakilder opp mot RVU-data, og har med denne metoden blant annet utviklet en sykkelmodell som beregner etterspørselseffekter av infrastrukturtiltak.