• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Samfunns-økonomiske analyser

Urbanet Analyse har seks samfunnsøkonomer i staben, og flere av våre medarbeidere har lang erfaring med gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser og nytte-/kostnadsberegninger innen transportområdet. Vi har erfaring med å jobbe med etablerte håndbøker og offisielle verktøy fra transportetatene for beregning av prissatte konsekvenser innenfor transportområdet. Vi har blant annet benyttet Jernbaneverkets samfunnsøkonomiske modell Merklin i kost/nytte-beregninger i jernbaneprosjekter.

Gjennom ulike beregningsmodeller gjennomfører vi nytteberegninger, også av tiltak som ikke kan vurderes med dagens offisielle verktøy, f.eks. trengsel om bord og synergieffekter av framkommelighets­tiltak.