• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Verdsettinger

Urbanet har bred erfaring med å gjennomføre verdsettingsanalyser (Stated Preference-undersøkelser). Dette er en undersøkelsesmetodikk som er velegnet til å identifisere befolkningens prioriteringer - eller verdsettinger - av tilbudsforbedringer. Vi har gjennomført verdsettingsanalyser av både kollektivtiltak, sykkeltiltak og bilrestriktive tiltak som bompenger og parkering.

Resultater fra slike undersøkelser kan brukes for å kartlegge trafikantenes nytte av ulike tiltak, og kan inngå som en del av en nytte-/kostnadsvurdering av mulige tilbudsforbedringer. Resultatene benyttes også til å beregne konkurranseflater mellom ulike transportmidler og rolledeling mellom ulike transportmidler i en byregion.