• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk

Om Urbanet Analyse

Firma

Urbanet Analyse AS ble opprettet i 2005, og har i dag ni medarbeidere fordelt på to kontorer i Oslo og Stockholm. Fra 1.oktober 2020 er Urbanet Analyse en avdeling i Asplan Viak, som er et av Norges ledende rådgivningsmiljøer.

Vi har en tverrfaglig stab bestående av samfunnsøkonomer, statsvitere, sosiologer, samfunnsgeografer og ingeniører. Den faglige bredden gjør oss i stand til å belyse en rekke problemstillinger knyttet til transportområdet og benytte flere metodiske innfallsvinkler.

Urbanet Analyse jobber i grenselandet mellom forskning og utredning, med fokus på bærekraftig bytransport. Vi gjennomfører analyser på mange ulike nivåer, både lokalt og nasjonalt og av enkelttiltak og av pakker av tiltak.

Vår kompetanse er i første rekke rettet mot strategiske analyser på transportområdet, både når det gjelder etterspørselsanalyser, optimalisering av tilbudet og samfunnsøkonomiske analyser. Vi bruker eksisterende metoder og modeller, men arbeider også med å utvikle og forbedre metodeverktøyene.

Innenfor samferdselssektoren har Urbanet og Asplan Viak gode og utfyllende verktøy og metoder, noe som gir oss mulighet til å gjennomføre analyser og utredninger fra overordnete strategiske analyser til prosjektering av fysiske løsninger.

Kontaktinfo

 • Oslo

  Urbanet Analyse AS

  Postadresse:
  Stortingsgata 12, 0161 Oslo

  Kontoradresse:
  Stortingsgata 12, 0161 Oslo

  Telefon:
  [+47] 417 99 417

 • Stockholm

  Urbanet Analys AB

  Postadresse:
  c/o Kollektivtrafiken Hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm

  Kontoradresse:
  c/o Kollektivtrafiken Hus, Centralplan 3, 111 20 Stockholm

  Telefon:
  [+46] 703 926904

Team

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Katrine Næss Kjørstad

  Katrine Næss Kjørstad er ingeniør og forsker II. Sentrale områder i hennes arbeid er markedet for kollektivtransporten, kundetilfredshet, strategier for utvikling av kollektivtilbudet, etterspørselseffekter av tilbudsendringer. og verdsetting av ulike tilbudsfaktorer.

 • Torbjörn Eriksson

  Torbjörn Eriksson har arbeided inom det offentliga- og det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

 • Harald Høyem

  Harald Høyem er samfunnsøkonom. Han arbeider i hovedsak med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Kristine Wika Haraldsen

  Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, takstanalyser og nye dynamiske kontrakter for kollektivtransporten.

 • Johannes Raustøl

  Johannes Raustøl er samfunnsøkonom. Han arbeider i hovedsak med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Aurora Briså Strætkvern

  Aurora Strætkvern har en master i fysisk planlegging fra NTNU, og begynte i Urbanet Analyse august 2020. Aurora har erfaring med bruk av ulik GIS-programvare, og har tidligere jobbet hos Geodata AS. Hun har gjort GIS-analyser blant annet knyttet til arealbruk, tilgjengelighet og lokalisering av ulike typer bedrifter.