• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Nivi og Urbanet Analyse har, på oppdrag av Samferdselsdepartementet, evaluert Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Hovedkonklusjonen i utredningen er at ordningen med langsiktige belønningsavtaler bør videreføres, men innretningen bør endres.

Vi foreslår at den økonomiske rammen økes til minst 1 mrd kr årlig og at avtalene blir mer langsiktige, på minst 10 år. Samtidig bør utbetalingene fra staten baseres mer på resultater, i form av redusert biltrafikk og økt kollektivtrafikk, og tiltak som bedrer kollektivtransportens konkurransekraft. Utbetalingene bør ta utgangspunkt i det samfunnet sparer i form av reduserte investeringer i vei og kostnadene ved økt kollektivtransport.

Vi foreslår også at byer som allerede har satset på å bedre kollektivtransportens konkurransekraft kan få støtte innenfor ordningen, ved at eksisterende rammebetingelser i byene tillegges vekt i avtalene.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Jørund
  Nilsen
 • Alberte
  Ruud