• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Behov for forutsigbarhet

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk har gitt en positiv effekt på passasjertallet og på viljen til kollektivsatsing i byene. Men den har i begrenset grad bidratt til å øke kollektivtransportens konkurransekraft på bekostning av bilbruk, som er ett av hovedmålene med ordningen.

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud