• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Sykkeldata

Hovedformålet med prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge, ved å gjennomføre en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Oppdraget har bestått av følgende problemstillinger:

Hovedfunnet i analysen er at sykkelandelen har gått litt ned fra 1990-tallet til i dag, fra 6 prosent i 1992 til 4 prosent i 2014, samtidig som reiselengden per sykkeltur har økt.

 • Nedgangen i sykkelandelen skyldes i all hovedsak at ungdom i alderen 13-17 år sykler mindre enn det de gjorde tidligere. I 1992 var 21 prosent av de daglige reisene i den yngste aldersgruppen sykkelturer, mot 12 prosent i 2014. Samtidig som sykkelandelen har gått ned, har bilandelen gått opp. Barn/unge ungdom blir altså kjørt i større grad nå enn det de gjorde tidligere. 
 • Den observerte økningen i reiselengde per sykkeltur skyldes i hovedsak at det gjennomføres flere fritids- og treningsturer med sykkel nå enn tidligere, og at disse sykkelturene også har blitt lenger i snitt.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Harald
  Høyem
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Maria
  Amundsen
 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)