• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Kartlegging

På oppdrag for Statens vegvesen har Urbanet Analyse kartlagt effektiviseringstiltak for fylkeskommunal kollektivtransport i de byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. 

I Nasjonal transportplan 2018-2029 står det at potensialet for å effektivisere fylkeskommunal kollektivtransport må vurderes.

Dette oppdraget inngår som en del av oppfølgingen til Nasjonal transportplan 2018-2029 og som grunnlagsarbeidet til NTP 2022-2033. Oppdraget har gått ut på, på et overordnet nivå, å kartlegge hva litteraturen sier om effektiviseringspotensialet for lokal kollektivtransport og hva som planlegges av effektiviseringstiltak i den fylkeskommunale kollektivtransporten gjennom  en gjennomgang av fylkenes kollektiv-/strategiplaner.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad