• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Enklere, raskere og oftere

Urbanet Analyse og Asplan Viak utreder kollektivtilbudet i Østfold på vegne av Østfold fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma.  

Prosjektet består av en gjennomgang av eksisterende kollektivtilbud for å se hvordan dette bør videreutvikles for å nå overordnede målsettinger. For Nedre Glomma betyr dette at kollektivtilbudet må utvikles for å bidra til å nå nullvekstmålet. For fylket som helhet er det viktig at kollektivtilbudet fremstår som et attraktivt for arbeids- og studiereiser.

Utredningen av kollektivtilbudet i Nedre Glomma er gjennomført . Resultatene er rapportert i UA rapport 91/2017. Målet med omleggingen av kollektivtilbudet i Nedre Glomma er å treffe markedet bedre, og gi et enklere tilbud til befolkningen – som er raskere og går oftere enn dagens tilbud.

På grunnlag av en gjennomgang av reisestrømmer, reisebehov, samt trafikantenes ønsker er antall ruter redusert fra 52 til 10 stamlinjer. Utover stamlinjene vil sekundærlinjer og regionale ruter betjene ytterområdene i kommunene. I tillegg har Nedre Glomma mange skoleruter, som vil være en del av det supplerende tilbudet. Andre supplerende tilbud, som bestillingsruter, kan vurderes opprettet i områder der kundegrunnlaget er lite.

Kollektivtilbudet i resten av Østfold vil gjennomgås i løpet av høsten 2017

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Marte
  Bakken Resell
 • Mads
  Berg
 • Maria
  Amundsen
 • Øyvind
  Dalen (Asplan Viak)
 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)
 • Anne
  Merete Andersen (Asplan Viak)