• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Mobilitet i Sandnes

Urbanet og Asplan Viak har evaluert arbeidet med lokal transport og mobilitetsplan for Sandnes kommune. Sandes kommune har tatt utgangspunkt i en europeisk metodikk utviklet i EU mellom 2010 og 2013 - “Guidelines, developing and implementing a sustainable urban mobility plan” (EU 2013). Planen er utarbeidet med siktemål å være et grunnlagsdokument for neste revisjon av kommuneplanen.

Hensikten var evaluere i hvilken grad planprosessen og planen følger opp overordnende målsetninger og krav til medvirkning i arbeidet med planen, og i hvilken grad visjon, mål, strategier og faglige prinsipper er i tråd med formålet med å utarbeide planen. Målet var å bidra til at Sandnes lokale transport- og mobilitetsplan bygger opp under lokal og nasjonale forutsetninger og vise hvordan kommunen kan bidra til at storbyregionen på Jæren når nullvekstmålet for biltrafikken.

Det er ikke publisert noen offentlig rapport fra evalueringen. Sandens kommune har nå lag ut planen til politisk behandling. Disse dokumentene finner du her.

Andre bidragsytere

  • Hilde
    Solli
  • Eleanor
    Clark