• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Evaluering av to strekninger

I årene fremover vil samfunnet bruke store ressurser på forbedringer av jernbanen. Erfaring fra gjennomførte prosjekter viser at ny infrastruktur ikke alltid er nok for å nå oppnå de tiltenkte effektene for brukerne.

Urbanet Analyse og Concept på NTNU presenterer resultatene fra sin evaluering av to jernbaneprosjekter, Gevingåsen tunnel og dobbeltspor Barkåker–Tønsberg, i Samferdsel. 

Se dokument her (ekstern link)

Andre bidragsytere

  • Hilde
    Solli
  • Morten
    Welde