• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Flere passasjerer og redusert tilskudd

Målet om nullvekst i biltrafikken innebærer kraftig vekst i kollektivtrafikken og et medfølgende økt finansieringsbehov. En ny studie fra Urbanet Analyse viser at å redusere antall holdeplasser er et tiltak som kan øke antall reisende og samtidig redusere finansieringsbehovet for kollektivtrafikken. Kristine Wika Haraldsen og Mari Betanzo presenterer funnene i Samferdsel.

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Mari
    Fossheim Betanzo