• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Dyre forsinkelser

Trafikantene ønsker kort reisetid, de vil ha sitteplass, og de vil ha høy frekvens. De vil unngå å bytte, og unngå å stå trangt. Og de hater forsinkelser. Urbanets analyser viser at forsinkelser koster trafikantene i Oslo og Akershus ca. 3 milliarder kroner årlig.

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av rapporten «Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper ved tilbudet i Oslo og Akershus» (Prosam-rapport 187).

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud