• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Høy verdsetting av tid i Oslo-området

En strengt tatt godt begrunnet storbysatsing på nye kollektivtiltak – som nye buss- og trikkeruter og utvidelser av jernbane- og T-banenettet – risikerer å bli nedprioritert dersom gale tidsverdier legges til grunn i vurderingsprosessen.

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud