• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Litteraturstudie

Urbanet Analyse har i samarbeid med Lunds Tekniske Högskola gjennomført en litteraturstudie om betydningen av drift og vedlikehold for gående og syklende. Studien ble gjort på oppdrag fra Vegdirektoratets FoU-program BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende).

Den viser at god drift handler om å skape god fremkommelighet og tilgjengelighet hele året, og spesielt gjennom vinterdrift.

Når dette ikke er på plass, utgjør det en mobilitetsutfordring for alle, men konsekvensen blir større for enkelte brukergrupper. Drift påvirker særlig livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse, spesielt når snø og is utgjør en mobilitetsbarriere.

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis

Andre bidragsytere

  • Eli-Trine
    Svorstøl