• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Nullvekstmålet

I en artikkel Samferdsel svarer Bård Norheim på kritikk fra Arvid Strand. Det er særlig rolledelingen mellom gange, sykkel og kollektivtransport Arvid Strand har hengt seg opp i, samt at Urbanet ikke har gjort noen analyser av hva som skal til for å nå nullvekstmålet. Dessverre tar Strand seg ikke bryet med å nevne alle de andre rapportene Urbanet Analyse har laget på det samme temaet. Alle disse rapportene finnes på Urbanet Analyses hjemmeside.

Arbeidet med prognoser innebærer usikkerhet. Ikke minst er det stor usikkerhet både når det gjelder rolledeling og finansieringsbehov når man arbeider med prognoser frem til 2030 og 2050. Urbanet Analyses oppgave er å gi faglige råd til dem som skal ta en beslutning. Strands kritikk endrer ikke våre konklusjoner.

Last ned dokument her

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim