• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Analyse

På oppdrag fra Statens Vegvesen, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Agder fylkeskommune skal vi analysere reisevanene til befolkningen tre områder: Vestfoldbyene, Grenland og Kristiansandsregionen.

Vi vil også se nærmere på utvikling i reisevaner over tid. Analysen baserer seg på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/2019.

For å kunne planlegge og legge til rette for miljøvennlig transport i byene våre, er det viktig å kjenne til hvordan befolkningen reiser og hvordan reisevaner endrer seg over tid. Gjennom analyse av data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen vil vi beskrive befolkningens reisevaner i tre områder og studere endringen i reisevaner over tid. Dette vil kunne fortelles oss noe viktig om fremtidens byutvikling.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Aurora
  Briså Strætkvern

Andre bidragsytere

 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)