• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Debattinnlegg holdeplassavstand

I debattinnlegget «Holdeplassavstand – en gang til» kritiserer Harald Minken fra Transportøkonomisk institutt det metodiske grunnlaget for vår beregning av optimal holdeplassavstand. Vi svarer her på kritikken ved å presisere metoden og forutsetningene som danner grunnlaget for Minkens innlegg.


Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Mari
    Fossheim Betanzo