• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

10 lærdommer om bærekraftig transport

Lærdom 8 og 9 gir viktig kunnskap om hvordan gange og sykkel konkurrerer med bil og kollektivtrafikk på korte turer. I denne artikkelen vil vi vektlegge disse lærdommene og si noe om hva man konkret må ta hensyn til og hvilke virkemidler som skal til for å lykkes med gange og sykkel på korte reiser.

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo

Andre bidragsytere

 • Hilde
  Solli
 • Miriam
  Søgnen Haugsbø