• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Undersøkelse

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet har vi kartlagt endringer i de togreisendes preferanser og potensialet for etterspørselsstyring i kjølvannet av koronapandemien.

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan pandemien kan føre til varige endringer i reisevaner og reisepreferanser, samt aksept for etterspørselsvridende virkemidler. Slike endringer er viktig å avdekke da det kan påvirke hvilket jernbanetilbud en bør planlegge for i fremtiden.

For å svare ut oppdraget har vi gjennomført en markedsundersøkelse av trafikantenes reiseomfang og preferanser for togreiser. Basert på resultatene fra undersøkelsen kan vi forvente en langsiktig nedgang i togreiser på Østlandet på omtrent 29 prosent, hvor arbeidsreiser står for mesteparten av nedgangen.

I undersøkelsen svarer hele 45 prosent at de ser for seg å ha mer hjemmekontor etter koronapandemien enn de hadde før. I tillegg er det omtrent 70 prosent som oppgir at de har en arbeidsgiver som støtter/tillater bruk av hjemmekontor.

Resultatene fra undersøkelsen viser at flertallet er fornøyd med dagens produkter. Likevel finner vi også en interesse for nye billettslag hvor trafikantene betaler for de reisene som gjennomføres framfor å betale for en periode.

Videre kartla vi respondentenes aksept for ulike etterspørselsstyrende virkemidler, og hele 80 prosent sier at de mener at redusert pris på avganger med ledig kapasitet bør benyttes. Resultatene fra undersøkelsen viser at trafikantene er opptatt av å unngå smitte og er villige til å betale for å unngå trengsel på reisen.

Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Ingunn
  Opheim Ellis