• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Nullvekstmålet

I to prosjekt har Urbanet sett på hva som skal til for å nå nullvekstmålet og på kostnader knyttet til framtidens transportutfordringer. I et prosjekt for Klima- og miljødepartementet så vi på byområdenes planer for transporten – og hva en gjennomføring vil koste. I et prosjekt for Vegdirektoratet så vi på en mulig fordeling av veksten i persontransporten på gange, sykkel og kollektivtrafikk – og hva dette kan koste

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Hilde
  Solli