• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Parkere?

Økt bruk av innfartsparkering forutsetter et godt kollektivtilbud i kombinasjon med bilrestriksjoner ved arbeidsplasser i byen. Rammebetingelsene for både bil og kollektivtransport har stor betydning for hvor mange som vil velge å innfartsparkere. Et godt kollektivtilbud fra innfartsparkeringen gjør det enkelt og effektivt å reise kollektivt på deler av reisen

Se dokument her (ekstern link)

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud