• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har foretatt en komparativ analyse av kollektivtransporten i de største nordiske byområdene og en rekke europeiske byer, for å analysere kollektivtransportens markedspotensial og utviklingstrekk framover.

Et hovedspørsmål som belyses i rapporten er hvor stor kollektivandel det er rimelig å forvente, gitt rammebetingelsene som kollektivtransporten jobber innenfor. Grunnlaget for analysene er UITP's "Millennium Cities Database" (MCD) som er samlet inn i med data fra 1995 og 2001. De nordiske byene som er med i databasen er Helsingfors, Stockholm, København og Oslo

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim