• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Fjerde utgave

Kollektivtransportboka er kommet i fjerde utgave. Boka handler om utfordringer, muligheter og løsninger for byområdene. Transportveksten i byområdene gjør det nødvendig med nye grep for å begrense kø- og miljøutfordringene og få en ønsket byutvikling. Boka vektlegger rammebetingelser og virkemidler som er avgjørende for kollektivtransportens utvikling. Samtidig viser kollektivtransportboka trender og utvikling.

Den nye utgaven trekker sammenhenger mellom kollektivtransporten i Norge og Sverige, og er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet i Norge og K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Sverige. Boka er skrevet av Urbanet Analyse.

Boka viser at kollektivtransporten er i medvind, og at kollektivreiser per innbygger i byområdene vokser. I mange norske byområder har kollektivtransporten vokst mer enn det som skal til får å nå nullvekstmålet for biltrafikken. Veksten i kollektivreiser er enda større i Sverige enn i Norge. I de tre største svenske länene har bruken av kollektivtrafikk økt med 16 prosent fra 2005 til 2014 – økningen i Norge var på 6 prosent i de seks største byområdene.

En mer miljøvennlig transportutvikling kan spare samfunnet for betydelige summer, omtrent 7 mrd kr årlig i sparte transportkostnader. Det er bred politisk enighet om økt kollektivsatsing - men ikke om virkemidlene. Kostnadene framover er avhengig av virkemiddelbruken. Framover må kollektivtransporten bli mer effektiv slik at vi får mer kollektivtransport for pengene.

De tidligere utgavene av kollektivtransportboka er:

 • Fakta om kollektivtrafikk (1991)
 • Fakta om kollektivtransport (1995)
 • Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder (2007)
 • Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder (2017)

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Mari
  Fossheim Betanzo

Andre bidragsytere

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Mats
  Johansson
 • Hilde
  Solli