• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Rapportene er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i fire byområder», som er finansiert av Transnova og byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger/Sandnes og Bergen. Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvilke sykkeltiltak som er mest effektive for å få flere til å sykle i norske byområder.

I prosjektet er det gjennomført fire deloppgaver:

 1. Litteraturstudie av internasjonale eksempler: Studie av «best practice» og suksesskriterier
 2. Casestudie av virkemiddelbruk i Norge: Studie av tiltak og måloppnåelse i et utvalg byområder
 3. Markedsundersøkelse for sykkel: Kartlegging av syklisters verdsetting av ulike sykkeltiltak 
 4. Analyser av byområder: Utforming av målrettede tiltak i de fire byområdene.

I rapporten UA-rapport 55/2015 presenterer vi  hovedresultatene fra prosjektet. I tillegg er det publisert en dokumentasjonsrapport av markedsundersøkelsen UA-rapport 54/2015, som presenterer hovedresultater fra spørreundersøkelsen og verdsettingsstudien i de fire byområdene.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Tanja
  Loftsgarden
 • Arnstein
  Øvrum