• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Metode

Urbanet analyse bistår Vegdirektoratet med å utvikle en metode for beregning av trafikkarbeid i byområder basert på reisevanedata, regional transportmodell (RTM) og kjørelengderegisteret i SSB (basert på EU-kontrollene). Beregningene danner grunnlag for vurdering av nullvekstmålet sammen med Statens vegvesens egne trafikktellinger.

Analysene gjennomføres for Bergen, Nord-Jæren, Trondheim og Oslo.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Harald
    Høyem