• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Klima

Nye bygg kan gi endrede reisevaner og legge til rette for mer klimaeffektiv mobilitet og bruk av arealer. I beregningen er det sett på endrede reisevaner, fortetting og elbilandel. Løsningene som skisseres i planforslaget og byggets lokalisering vil ha innvirkning på byggets endelige klimaregnskap.

Som følge av utbyggingene som studeres vil flere ta kollektivt og færre bruke bil sammenlignet med dagens situasjon. På denne måten gjøres arealbruken mer klimaeffektiv, ved utbygging av flere boliger og kontorplasser med tett påkobling på Helsfyr kollektivknutepunkt og områdene rundt.

Les hele artikkelen i Samferdsel: https://samferdsel.toi.no/hjem...

Last ned dokument her

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl