• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Undersøkelse

Våren 2020 gjennomførte Urbanet Analyse et prosjekt på oppdrag fra fire kollektivselskaper. I forbindelse med prosjektet ble det gjennomført en markedsundersøkelse. Høsten 2020 gjennomførte vi en oppfølgingsanalyse for Brakar for å avdekke eventuelle endringer i respondentenes vurderinger.

Oppfølgingsundersøkelsen viser at reduksjon i trafikkgrunnlaget har økt sammenlignet med den første undersøkelsen. Flere ser for seg å reise kollektivt mindre enn før på alle reisehensikter – og den beregnede nedgangen er vesentlig større (25 prosent, sammenlignet med 18 prosent i den første undersøkelsen).

Oppfølgingsundersøkelsen inkluderte en ny del om billettslag og etterspørselsstyrende priser, som ikke var inkludert i den første undersøkelsen. Resultatene viser en stor aksept for etterspørselsstyrende virkemidler, og nesten 80 prosent sier at de mener at redusert pris på avganger med ledig kapasitet bør benyttes. Flertallet svarer at de synes etterspørselsvridende virkemidler har blitt viktigere etter koronapandemien (57 prosent).

Foto: Brakar

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Mari
    Fossheim Betanzo
  • Ingunn
    Opheim Ellis