• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Pris som virkemiddel

Målet med prosjektet var å beregne hvor stor prisforskjell det må være mellom fergesambandet Brekstad-Valset og sambandet Flakk-Rørvik for å få tungtrafikken til å velge Flakk-Rørvik som har god kapasitet istedenfor Brekstad-Valset som har kapasitetsproblemer.

Våre beregninger viser at hvis prisen på sambandet Brekstad-Valset øker med ca 170 kr mens prisen på Flakk-Rørvik holdes som i dag kan trolig tungtransporten med startpunkt Brekstad fergekai og destinasjon Trondheim sentrum overføres til sambandet Flakk-Rørvik. Økes prisdifferansen vil reiser til flere destinasjoner overføres.

Vi ser på tungtransport som reiser fra området rundt Brekstad fergekai, Viklemkrysset, Opphaug og Krinsvatnet til seks destinasjoner sør for Trondheimsfjorden. Potensialet for å overføre trafikk fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik er størst for reisene med destinasjon rundt Trondheim og langs E6. Jo lengre fra fergeleie på Brekstad startpunktet for reisen er, dess lavere trenger prisdifferansen mellom fergene å være. 

Vi kjenner ikke tungtrafikkens destinasjoner vi har derfor gjort eksempelberegninger for å illustrere effekten av en prisdifferensiering. Dersom 50 prosent av tungtransporten som i dag går over Brekstad-Valset har Trondheim sentrum som destinasjon kan en prisdifferensiering på 170 kr overføre 11 500 tungtransportreiser fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik per år, gitt våre forutsetninger.

Last ned dokument her

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Harald
    Høyem