• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Passasjerpotensial

Analysen viser at Oslo hadde den mest positive passasjerutviklingen av de nordiske hovedstedene på 1990-tallet, men rammebetingelsene for kollektivtransporten har begrenset mulig¬hetene for å heve kollektivandelen opp på europeisk toppnivå.

Mye å lære fra andre land
Kollektivtransporten i Norge har mye å lære fra andre land. Det gjelder både utviklingen av tilbudet og rammebetingelser for å lykkes med en langsiktig strategi. Grunnlaget for analysene er UITPs ”Millennium Cities Database (MCD) som er samlet inn med data fra 1995 og 2001, Gjennom en komparativ analyse av kollektivtransporten i de nordiske hovedstedsregionene og endel europeiske byer, er kollektivtransportens markedspotensial og utviklingstrekk fremover analysert

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim