• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har nylig avsluttet et omfattende prosjekt hvor vi har analysert reisevaner til befolkningen i området som inngår i Region sør. Analysen baserer seg på den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, og er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Region sør.

I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet syv del-rapporter, en for hver av de seks byregionene i Region sør: Buskerudbyen, Ringeriksregionen, Vestfoldbyen, Grenland, Arendalsregionen og Kristiansandsregionen. I tillegg er det utarbeidet en samlerapport for hele region sør.

Analysen viser at det er forskjeller i reisemønsteret til befolkningen i de ulike byregionene i området. Men det er større forskjeller innad i en byregion enn det er mellom byregionene, og sentrumsområdene skiller seg ut i positiv retning. For eksempel bor 27 prosent av befolkningen i Kristiansand sentrum i en husholdning med tilgang til minst én bil, mot 6-8 prosent i kommunen for øvrig. Og mens 34 prosent av reisene til befolkningen i Kristiansand sentrum er gangturer, 19 prosent er sykkelturer, og 35 prosent er bilførerreiser, har områdene utenfor sentrum en gangandel på 13-18 prosent en sykkelandel på 6-7 prosent og en bilførerandel 60 prosent. Tilsvarende mønster finner vi også i de andre byregionene som er analysert.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Mats
  Johansson