• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Areal og transport

Areal og transport henger sammen, spredte byer gir lengre reiselengder og mer bilkjøring. Befolkningen i de største byområdene i Norge vil vokse med rundt 45 prosent fram til 2050. Flere mennesker gir mer transport. Samtidig er et politisk mål at veksten skal tas av gange, sykkel og kollektivtrafikk. I et prosjekt for KS sitt Program for storbyrettet forskning har Urbanet analysert ulike dynamiske sammenhenger mellom areal og transport. Noen hovedkonklusjoner fra dette prosjektet har vi presentert i en artikkel i tidskriftet Plan.

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Hilde
  Solli