• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

I denne rapporten beskrives reisevaner og tilgang til transportressurser blant befolkningen i Osloområdet: Oslo kommune, alle kommunene i Akershus fylke, samt sentrale deler av Buskerud, og deler av Oppland, Hedmark og Østfold. Beskrivelsen er basert på den nasjonale reisevane­undersøkelsen 2013/14, hvor det ble trukket et omfattende tilleggsutvalg i dette området. 

Analysene viser blant annet at det er stor variasjon i Osloområdet når det gjelder både reisevaner og tilgang til transportressurser.

 • For eksempel klarer om lag halvparten av befolkningen i Indre Oslo seg uten tilgang til bil, mot 8 % av befolkningen i Akershus. Videre er det en svært lav bilandel blant personer bosatt i Indre Oslo: 17 % av de daglige reisene er bilførerreiser, over 40 % er gangturer, 27 % er kollektivreiser og 5 % er sykkelturer.
 • Blant befolkningen i Akershus er det en bilførerandel på 55 %, en gangandel på 19 %, en kollektivandel på 12 % og en sykkelandel på 4 %.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Mats
  Johansson
 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)