• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

STRATMOD

Med støtte fra Regional Forskningsfond Hovedstaden (RFFH), Ruter, Jernbaneverket og Vegdirektoratet har Urbanet Analyse Utviklet et strategisk planverktøy i tilknytning til de regionale transportmodellene (RTM). 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Sintef, NTNU og VTI med Oslo og Stockholm som case områder. Sintef har hatt hovedansvaret for å aggregere elektroniske data som input til RTM mens Urbanet har hatt hovedansvaret for utvikling av den strategiske modellen.

Modellen er testet på noen konkrete case i Osloområdet, for Intercitymarkedet og i Stockholm. Rammen for alle case-analysene er virkemiddelbruk i tilknytning til nullvekstmålet for biltrafikken. I tillegg er det gjennomført en test av modellen i form av en «back casting» for å undersøke om prognosene for modellen samsvarer med den transportutviklingen som er observert i Oslo de seneste årene.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen av prosjektet består av syv notater. Det første er en overordnet beskrivelse av modellen. Videre følger dokumentasjon av tre case-analyser gjennomført med STRATMOD. STRATMOD består av tre moduler; Storsonemodellen, Finansieringsmodellen og Optimaliseringsmodellen. Notat D2.1 beskriver Storsonemodellen, mens det relaterte notatet D2.2 er dokumentasjon av STRATMOD-verktøyet i Cube. Notat D3.1 beskriver Finansieringsmodellen.    

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg
 • Tormod
  Wergeland Haug