• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Flere reisende

Hyppigere frekvens og et mer oversiktlig rutetilbud trakk til seg mer enn dobbelt så mange nye reisende som billigere billetter, viser erfaringene fra et forsøk med takst- og ruteendringer på to busslinjer som trafikkerer strekningen Drøbak-Oslo

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

  • Alberte
    Ruud