• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Tidsdifferensierte takster

Inom persontrafikbranschen finns en lång tradition av att differentiera priserna utifrån avresetidpunkt för att nyttja ledig kapacitet. Det sker inom såväl flyg- som tågtrafik där priserna varierar över dagen.

Våra analyser inom kollektivtrafikbranschen visar att det finns stora vinster att hämta hem genom att implementera tidsdifferentiering. I vissa områden räcker det med att sänka priset under lågtrafik för att resandet kommer att öka, dessutom till en lägre produktionskostnad, som skapar vinn-vinn situation mellan RKM och konsument. 

Foto: Trafikforum

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Torbjörn
    Eriksson
  • Bård
    Norheim